Varstvo osebnih podatkov – GDPR

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon (ZVOP-1), ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Avtogram avto, d.o.o.
Leskoškova 11

1000 Ljubljana

Telefon 01 8100 444, e-pošta: info@avtogram.si

ID za DDV: 49300989

Podjetje Avtogram se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali, ne bo posojalo, prodajalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v primeru, če takšno obveznost posredovanja veleva prodajni postopek (sklenjene pogodbe o obdelovanju in varstvu podatkov) ali zakon (npr. FURS, policija, sodišča, ipd.).

Pridobivanje osebnih podatkov

  • ob telefonski komunikaciji s stranko,
  • ob neposredni komunikaciji s stranko
  • ob e-poštni komunikaciji s stranko

Namen zbiranja, obdelava in čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za prodajne postopke. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam je omejeno na financiranje vozil in ugodnosti, ki jih zagotavljamo strankam, v skladu z dogovorom s strankami (npr. financiranje vozil, jamstvo na vozila, dogovorjene predelave in vzdrževanja vozil). To lahko vključuje podatke, kot so ime, priimek, rojstni datum, spol, telefonska številka, davčna številka, številka bančnega računa in e-poštni naslov.

Vaše osebne podatke (telefonska številka in e-poštni naslov) lahko uporabimo za spremljanje vašega zadovoljstva z našo storitvijo ter za stik v primeru reklamacij.

Z vami lahko stopimo v stik prek e-pošte, pošte, tekstovnega sporočila ali klica (odvisno od kontaktnih podatkov, ki jih delite z nami), če menimo, da vas bo zanimalo katero od vozil v naši ponudbi. Podatki so shranjeni v katalogih osebnih podatkov.

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, hranimo podatke do preklica. Podatke vseh naših kupcev po zakonski obdelavi iz 6.b člena GDPR hranimo 10 let. (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe). Podatke vseh naših potencialnih kupcev po zakonski obdelavi 6.f člena iz GDPR hranimo 5 let (obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec).

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu posebnih podatkov, vam pripadajo naslednje pravice:

  • dopolnitev ali popravek vaših osebnih podatkov, v primeru nepopolnosti ali netočnosti
  • izbris vaših posebnih podatkov, zlasti če ne služijo več namenom, zaradi katerih so bili zbrani, ali pa so bili obdelani nezakonito, ali pa so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo kasneje preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo
  • do dostopa vaših osebnih podatkov in njihovega kopiranja
  • do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo
  • do omejitve obdelave podatkov, v primeru če oporekate njihovi točnosti – za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu podatkov, če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov
  • na podlagi utemeljenih vzrokov, ki zadevajo vaš posebni položaj, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov družbe. V tem primeru se obdelovanje vaših podatkov preneha, razen, če naši legitimni interesi prevladajo nad vašimi interesi, svoboščinami in interesi, ali če je obdelava nujna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih postopkov

V primeru, da potrebujete kakršnakoli pojasnila oz. imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: milan.petkovic@avtogram.si. Vašo vlogo bomo obravnavali v skladu z GDPR.

V kolikor menite, da so kršene vaše pravice oz. predpisi o varstvu podatkov, se lahko pritožite na: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si)